• Αισθητηριακό παιχνίδι(sensory play)

 • Διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών

 • Μουσικοκινητικές δραστηριότητες

 • Θεατρικό παιχνίδι & κουκλοθέατρο

 • Εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής

 • Δημιουργικό παιχνίδι/ Δημιουργική γραφή

 • Σεμινάρια/ Συμβουλευτική γονέων

 • Περιβαλλοντικά & γλωσσικά παιχνίδια

 • Πληροφορική

 • Εικαστικά

 • Δράσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

 • Δράσεις για άτομα τρίτης ηλικίας